MENU
Aula_close Layer 1

Innovationsprofil

Mellervangskolen arbejder med en tydelig innovationsprofil, hvor innovation, kreativitet og entreprenørskab skal være en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder i høj grad projekt- og emneorienteret i alle fag og gerne på tværs af fag. 

På Mellervangskolen har vi defineret vores fælles kerneopgave og den er udgangspunkt for vores prioritering og vores fokus i den pædagogiske praksis. Kerneopgaven på Mellervangskolen er, at skabe et levende miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor børnene får redskaber til at arbejde innovativt og får mod på at begå sig i verden.

Mellervangskolens overordnede mål er inddelt i nedenstående strategihus, hvor de er inddelt i delmål:

Strategihus for Mellervangskolen 2019-2022
Undervisningen på Mellervangskolen tager udgangspunkt i delmålene for et levende miljø, trivsel, mod og udsyn for at løse vores kerneopgave:

På Mellervangskolen udvikler vi innovative elever med mod på at begå sig i verden.

Det ønsker vi at gøre gennem et levende miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor eleverne får redskaber til at arbejde innovativt og mod på at begå sig i verden.