Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

It -og mediestrategi

Denne side revideres snarest muligt, januar 2024

 

IT og mediestrategi

I Folkeskolen arbejder vi I samarbejde med forældrene på at give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Vi arbejder på, at forberede eleverne til deltagelse og medansvar.

It og medier indgår som en naturlig del I langt de fleste sammenhænge i det danske samfund. Når vi kigger fremad, ved vi ikke med sikkerhed, hvilke job fremtiden vil byde på for børnene og de unge mennesker. Det betyder, at vi I Folkeskolen skal arbejde bevidst med, hvordan vi støtter eleverne i deres dannelse som digitale borgere og kompetente It-brugere.  

Børnene og de unge mennesker er på mange måder født som digitale indfødte. De har tidligt i deres liv stiftet bekendskab med forskellige It-platforme og kan bevæge sig rundt i It-universet. Derimod skal de støttes i at udvikle sig som digitale forbrugere og digitale skabere. Til denne opgave har Folkeskolen en hel særlig rolle.

I Aalborg Kommunes It og mediestrategi er et af målene, at der er let adgang til digitale ressourcer. Det betyder, at alle elever og medarbejdere har en personlig enhed. (2017 udleveres der enheder til elever fra 2. klasse. Fra 8. klasse gælder princippet bring your own device)

På Mellervangskolen udmøntes dette på den måde, at der fra årgang 2020/2021 udleveres Chromebooks til eleverne fra 1. klasse, da den måde der arbejdes med holddeling på i indskolingen forudsætter at der er adgang til samme digitale muligheder for eleverne i 1.-3. klasse. Når Chromebooken’en skal udskiftes på grund af alder får eleverne en ny Chromebook som personlig enhed. 

Et vigtigt element i Mellervangskolens fokus og arbejde med It og medier er, at der arbejdes bevidst med, at den digitale enhed er et pædagogisk værktøj. Det betyder, at når eleverne i indskolingen får udleveret deres Chromebook, så skal den som udgangspunkt blive på skolen. Den kan, når det er med et pædagogisk sigte tages med hjem og anvendes til det pædagogiske formål.

It og medier skal inddrages i skole og fritidsdelen på en måde som gør, at det understøtter arbejdet med at skabe et levende miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor børnene får redskaber til at arbejde innovativt og får mod på at begå sig i verden.

Det betyder, at alle elever og medarbejdere skal oparbejde en basisviden inden for anvendelse af It og medier, som betyder, at de er kompetente brugere, som kan anvende It og medier som middel til læring, trivsel og udvikling frem for et mål i sig selv.

Ud over at blive kompetente It-forbrugere og skabere, er det vigtigt, at skole og forældre i samarbejde om, bevidstførelse af etik og dannelse i forhold til It og medier.

It og mediestrategien er en overordnet strategi for elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Mellervangskolen. Den er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere, skolebestyrelsen og ledelsen. For at den bliver et levende og relevant redskab i skolens hverdag kræver det forpligtelse, udvikling og vedvarende stillingtagen til arbejdet med strategiens pejlemærker.

Mål/Pejlemærker

1:1 enheden anvendes aktivt i den daglige undervisning
Tegn:
- i 25% af undervisningen anvendes 1:1 enheden som et redskab.

I planlægning, gennemførelse og evaluering arbejder medarbejderne systematisk med at inddrage de 4 elevpositioner fra det tværgående tema: “It og medier” fra fælles forenklede mål.
Tegn:
- Eleverne kan søge, analysere, producere og deltage i og ved hjælp af digitale medier. 

Programmerne (google-drev, skoletube og clios portaler) anvendes af alle
Tegn:
- Produkterne afspejler elevernes kompetencer som kreative producenter med en variation af udtryksformer.

1:1 enheden anvendes som et redskab til at skabe et levende miljø frem for som et mål i sig selv.
Tegn:
- Elevernes viden og læring bliver præsenteret på digitale platforme.

Alle lærere og pædagoger forpligter sig til at kunne støtte eleverne i brugen af IT kompenserende hjælpemidler (f. eks intoWords og Nota).
Tegn:
- Elever med særlige behov anvender sikkert kompenserende It hjælpemidler i alle relevante situationer.

Medarbejderne understøtter beslutningen om, at 1:1 enheden er et pædagogisk redskab.
Tegn:
- Teamet/afdelingen har fælles aftaler om anvendelse af 1:1 enheden.
- Medarbejderne udvikler løbende deres It færdigheder og anvender It på nye måder I deres daglige praksis.

Der arbejdes bevidst med elevernes dannelse og kritiske stillingtagen til sig selv som digitale borgere.
Tegn:
- Elevernes digitale adfærd er kendetegnet ved ANSVAR, OMSORG og RESPEKT.
- Forældre, medarbejdere og elever drøfter i fællesskab etik, holdninger, værdier i forhold til anvendelse af It og medier.