MENU
Aula_close Layer 1

Kostpenge

Princip vedr. kostpenge i forbindelse med lejrskoler og ekskursioner.

Ifølge folkeskoleloven
skal skolen dække udgifterne til afholdelse af lejrskoler og ekskursioner dog kan man jf. $50 stk. 7 ”kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under ekskursioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug.”

På Mellervangskolen kan man opkræve 25 kr. pr måltid dog max 75 kr. pr. døgn som kostpenge i forbindelse med lejrskoler og ekskursioner.

På skolen er der afsat en særlig pulje, som kan ansøges af det pædagogiske personale til dækning af kostpenge for elever, hvor familien ikke har økonomisk mulighed for at betale denne udgift.