MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Fælles ansvar om elevernes trivsel

Alle voksne, forældre, lærere, pædagoger og ledere er forpligtet til at reagere, hvis et barn ikke trives. Uanset om der er tale om mobning eller ej. Det er afgørende for børn og unges trivsel, at deres oplevelser og følelser anerkendes, og at der arbejdes målrettet med at bekæmpe eventuel mistrivsel.

Indgribende tiltag:

Hvis en elev, forælder eller medarbejder oplever, at et barn, en gruppe eller en klasse mistrives skal der handles, uanset om der er tale om mobning eller mistanke om mobning.

Hvad gør forældrene ved bekymring om mistrivsel eller mobning (både analog og digital):

  • Kontakt skolen hurtigst muligt.
    Som udgangspunkt opfordre vi til af forældrene kontakter elevens kontaktperson eller en anden af elevens voksne i skolen, alternativt kan man kontakte lederen af afdelingen eller skolelederen (kontaktoplysninger kan findes på skolens hjemmeside).
    Da dette er en følsom problemstilling bør denne kontakt altid foregår telefonisk. Hvis forælderen ikke kan komme i kontakt via telefonen, skriv da en besked i Aula, hvor du beder om at blive kontaktet hurtigst muligt.

I kan læse mere om vores antimobbestrategi i den vedhæftede PDF

Dokumenter

Antimobbestrategi.pdf

Shape Created with Sketch.