Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Skolens ordensregler

Med skolens ordensregler ønsker vi:


● At sikre at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for at skolens ordensregler efterleves.
● At sætte fokus på den fælles opgave som skole og hjem har.
● At skabe synlighed omkring skolens ordensregler for skolens ansatte, forældre, børn og unge
● At sætte rammer for den gode adfærd.

Ordensregler


● At du anvender et ordentligt og respektfuldt sprog både mundtligt og skriftligt.
● At du udviser god adfærd og tager hensyn
● At du passer på skolen og skolens ejendele.
● At du tager medansvar for undervisningens gennemførelse.
● At du gør dig umage i at deltage aktivt i alle aktiviteter i skoletiden.
● At du færdes respektfuldt i det digitale rum.


Skolens ansvar


● Skolen arbejder for, at forældrene bliver informeret om skolens ordensregler, så dette er medskabende til at forældrene er med til at efterleve skolens ordensregler.
● Skolens pædagogiske personale arbejder med skolens ordensregler sammen med børnene i form af at etablere samværsregler i klassen med involvering fra børnene.
● Skolen vurdere, om der skal tages kontakt til forældrene, hvis deres barn ikke efterlever skolens ordensregler for sammen at håndtere det.


Forældrenes ansvar


● Forældrene har ansvar for at støtte deres barns læring og trivsel i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
● Forældrene gør deres bedste for, at deres barn efterlever skolens ordensregler.
● Forældrene gør deres bedste for, at barnet møder læringsparat i skolen.
● Forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.
● Forældrene omtaler skole, personale, elever og andre forældre konstruktivt og respektfuldt.
● At forældrene er bevidste om det erstatningsansvar, der er forbundet at have børn i skolen. Her tænkes på børns erstatningsansvar i tilfælde af uhensigtsmæssig brug af f.eks. skolens inventar (læs mere om dette her: https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf


Såfremt forældre finder anledning til at stille spørgsmålstegn til forhold omkring skolens ordensregler tages der direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på en løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene henvendelse til skolens ledelse.

 

Link til bekendtgørelsen til “fremme god orden i folkeskolen”: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/ro-og-klasseledelse/fremme-af-god-orden-i-folkeskolen 

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde marts 2024