Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Inklusionsgrundlag

Mellervangskolens inklusionsgrundlag

 

Børnesyn, tilgang, mindset og fælles sprog


Vores børnesyn bygger på respekt i ord og handling om alle børn. Vi tror på at børn er *ekspert i eget liv. Vi ser med barnet og udforsker barnets perspektiv. Vi inddrager barnets forståelse, behov og løsningsforslag. For at få adgang til barnets indre liv – barnets perspektiv anvender vi systematiske elevsamtaler. 


Vores pædagogiske tilgang bygger på et innovativt og nysgerrigt mindset. De voksne bærer altid ansvaret for relationen til børnene og et barn er aldrig et problem men kan være symptombærer på udfordringer. 


Vi går bag om adfærd og ser adfærd som en invitation til de voksne om (justeringer i læringsmiljøet) 


Vores mindset indeholder et udpræget ressourcesyn om børn og forældre i tanke 
og handling. 


Vi er bevidste og anvender et inkluderende sprog som en altafgørende faktor for 
at give børn deltagelsesmuligheder både fagligt og socialt.


De voksne har viden om fællesskabets betydning for børns udvikling. De voksne 
skaber inkluderende børne og ungefællesskaber så alle børn oplever sig som en 
del af et betydningsfuldt fællesskab. 


Teamet er bærende enhed for elevernes læring og trivsel. 


Forældrene er de vigtigste i barnets liv. Vi møder alle forældre med respekt i ord 
og handling. Forældrene er betydningsfulde og de inddrages aktivt i arbejdet med 
at skabe fællesskaber både i og udenfor skolen.