MENU
Aula_close Layer 1

Den åbne skole

Den åbne skole

Den åbne skole skal gennem samarbejdet med det omgivende samfund, højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne.

I det efterfølgende skelner vi ikke mellem de forskellige aktører der kan inddrages i den åbne skole, men kalder dem samlet for ”Interessenter”.

 

Retningslinjer:

Give eleverne realistiske og autentiske problemstillinger fra det omgivende samfund, for at klæde dem på til at blive fremtidens problemløsere.

Interessenternes involvering i elevernes læringsproces skal være relevant i forhold til den enkelte elevs læringsmål enten fagligt, personligt eller socialt.

Der skal være et varieret og differentieret udvalg for at give eleverne indsigt i de muligheder der er i det omgivende samfund.

inddragelse af interessenter og forældre skal medvirke til at supplere medarbejderstaben 

Mellervangskolen ønsker at tænke bredt, kulturelt og mangfoldigt i forhold til samarbejdsrelationer.

Gensidig forventningsafstemning inden opstart af aktiviteterne samt dialog om planlægning, gennemførelse og evaluering af elevernes læringsudbytte og forløbets værdi.

Særlig tilrettelagte forløb i praktik når det giver mening for den enkelte elev.

Brobygning i 8. klasse og med mulighed for en ekstra brobygningsuge i 9. klasse

Erhvervspraktik i 9. klasse

 

Procedure/Revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde oktober 2020

 

John Frederiksen

Skolebestyrelsesformand