MENU
Aula_close Layer 1

Den åbne skole

Den åbne skole

Folkeskoleloven:

Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler til et gensidigt samarbejde.

Aalborg Kommune:

Ud over de i lovgivningen nævnte samarbejdspartnere forpligtes skolerne til at søge samarbejde med det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne. Der skal søges samarbejde både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.  

I det efterfølgende skelner vi ikke mellem ovenstående aktører, men kalder dem samlet for ”Interessenter”.

Samarbejder med interessenter omkring skolen skal bidrage til:

  • at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.
  • at alle elever oplever, at der er noget, de hver især er gode til.
  • at eleverne udvikler sig til ansvarsfulde samfundsborgere.
  • at udvikle elevernes fremtidige kompetencer ud fra et fælles behov.

Interessenternes involvering i elevernes læringsproces skal være relevant i forhold til den enkelte elevs læringsmål enten fagligt, personligt eller socialt. Det betyder blandt andet, at der skal være et varieret og differentieret udvalg af muligheder. Gensidig forventningsafstemning inden opstart af aktiviteterne samt dialog om planlægning, gennemførelse og evaluering af elevernes læringsudbytte og forløbets værdi.

Involvering af interessenter skal være med til:

  • at skabe variation i elevernes skoledag.
  • at understøtte den enkelte elevs læring.
  • at supplere medarbejderstaben med nye kompetencer.

Mellervangskolen ønsker at tænke bredt og mangfoldigt i forhold til samarbejdsrelationer. Det betyder blandt andet, at vi ønsker at åbne skolen op - som et lærings-kultur-centrum.

Medarbejdere på skolen, som har særlige forudsætninger eller kompetencer ud over deres fagområde, skal inddrages, hvis der er behov.

Skolen har en netværksgenerator-gruppe. Gruppens opgave er at skabe nye kontakter, kvalificere samarbejdet og være opsøgende på vegne af alle.

 

Konfirmeret på skolebestyrelsesmøde
Mandag den 16. marts 2015

 

Mette Helene Hansen
skolebestyrelsesformand