Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Den åbne skole

Den åbne skole skal gennem samarbejdet med det omgivende samfund, højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsduelighed for eleverne. 

I det efterfølgende skelner vi ikke mellem de forskellige aktører, der kan inddrages i den åbne skole, men kalder dem samlet for ”Interessenter”. 

Retningslinjer: 

● Give eleverne realistiske og autentiske problemstillinger fra det omgivende samfund for at klæde dem på til at blive fremtidens problemløsere. 

● Interessenternes involvering i elevernes læringsproces skal være relevant i forhold til den enkelte elevs læringsmål enten fagligt, personligt eller socialt. 

● Der skal være et varieret og differentieret udvalg for at give eleverne indsigt i de muligheder, der er i det omgivende samfund. 

● Inddragelse af interessenter og forældre (slet forældre) skal medvirke til at supplere medarbejderstaben 

● Mellervangskolen ønsker at tænke bredt, kulturelt og mangfoldigt i forhold til samarbejdsrelationer. 

● Gensidig forventningsafstemning inden opstart af aktiviteterne samt dialog om planlægning, gennemførelse og evaluering af elevernes læringsudbytte og forløbets værdi. 

● Særlig tilrettelagte forløb i praktik, når det giver mening for den enkelte elev. ● Brobygning i 8. klasse og med mulighed for en ekstra brobygningsuge i 9. klasse ● Erhvervspraktik i 9. klasse 

● For specialklasserne er der mulighed for særlig brobygning og praktikker i 8, 9. og 10.klassetrin. 

Erhvervspraktik i folkeskolen UVM

 

Procedure/Revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde november 2022

 

Christian Tvermoes Bøllund

Skolebestyrelsesformand 2022