Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Forældrenes deltagelse i undervisningen

Princip for forældrenes deltagelse i undervisningen

Mellervangskolen ønsker at medinddrage forældrenes viden, kompetencer og ressourcer i skoleforløbet til gavn for elevernes faglige, sociale eller dannelsesmæssige udvikling.

Ønsker forældrene deltagelse i den daglige undervisning på eget initiativ, planlægges dette med klasses team forud.

Retningslinjer

Forældre kan deltage eller medinddrages i undervisningsforløb og DUS/Klub på

  • Mellervangskolen efter følgende retningslinjer:
    Forældre er velkomne til at deltage i deres barns undervisning efter forudgående aftale med læreren og eventuelt afdelingsleder, hvor formålet med deltagelsen aftales.
  • Deltagelse i pædagogiske aktiviteter fordrer klar afstemthed mellem forældre og pædagogiske medarbejdere under hensyn til den samlede elevgruppes tarv.
  • Forældrenes tilstedeværelse i undervisningen må ikke have karakter af overvågning af pædagogen eller læreren og dennes undervisning eller af elever. Deltagelsen er forbundet med en forventning om tavshedspligt.
  • Princippet for overværelsen/deltagelsen er gældende på hele skolens område. Ved ekskursioner, lejrskoler mv. er det lærerne, der vurderer behovet for forældredeltagelse og hvilke roller/formål deltagelsen har.
  • Der kan ikke forventes et opfølgningsmøde på baggrund af deltagelsen.
  • Ved uklarhed mellem forældre og medarbejdere, er det ledelsen, der vurderer og afgør om forældrene deltager eller ej.

Procedure/revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde Januar 2023

Af Christian Tvermoes Bøllund 
Skolebestyrelsesformand 2023