MENU
Aula_close Layer 1

Motion og bevægelse

Motion og bevægelse

Folkeskoleloven:

Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Motion og bevægelse skal bidrage til:

  • at eleverne får viden om og forståelse for, at fysisk sundhed er en positiv faktor i forhold til øget læring og trivsel.
  • at eleverne laver fysisk bevægelse med høj PULS for derved at fremme deres læring.
  • at skabe variation i skoledagen for herved at fremme elevernes læringsmuligheder og motivation.
  • at fremme læring gennem kroppen.
  • at styrke elevernes selvværd og selvtillid gennem bevægelse og fysiskaktivitet. 

Motion og bevægelse tilrettelægges med forskellige perspektiver afhængig af, om det har til formål at skabe variation, læring gennem kroppen eller puls-aktiviteter.

Motion og bevægelse skal indgå som en del i alle fag.

 

Konfirmeret på skolebestyrelsesmøde
Mandag den 16. marts 2015

 

Mette Helene Hansen
skolebestyrelsesformand