Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

I DUS

Vores I DUS er placeret i samme afdeling som skoledelen. Vi benytter blandt andet klasselokalerne i DUS og derudover har vi også andre DUSlokaler. Vi har et krearum hvor fokus er på de kreative aktiviteter, og blandt andet træning af finmotorikken, kreativitet, kulturelle udtryksformer mv. Endvidere har vi et legorum hvor børnene med fri fantasi kan udfolde sig med konstruktionslege og et bevægelsesrum hvor legen er i centrum og vi arbejder med børnenes grovmotorik. 


Vi benytter endvidere meget de udendørs miljøer, her i blandt vores skolehave hvor naturen inddrages i aktiviteterne. Vi har flere legepladser omkring afdelingen og et stort område med mooncarbane.
I DUS gør vi os didaktiske overvejelser omkring de aktiviteter vi planlægger, og på den måde er der altid et udviklingsmål med aktiviteten. Ud over at den sociale og almen dannelse altid er i fokus kan aktiviteten også have et motorisk, sprogligt, kulturelt, relationelt, sundhedsfremmende udgangspunkt.


Strukturen i DUS er genkendelig fra skoledelen. Vi benytter her den samme stilladsering og visuelle støttesystemer, hvilket skaber sammenhæng og genkendelighed for barnet hele dagen igennem.


Børnene inkluderes i almen DUS i det omfang det er muligt.