MENU
Aula_close Layer 1

Lektier og faglig fordybelse

Principper for lektier og faglig fordybelse på Mellervangskolen

Princip:

Principperne har sit afsæt i folkeskoleloven samt Mellervangskolens vision om at danne og uddanne innovative elever, der har mod på at begå sig i verden. Lektier og faglig fordybelse skal bidrage til:

at skabe fremtidens problemløsere

at alle elever fastholder og udvikler deres læringslyst og videbegær.

at træne eleverne i fordybelse, vedholdenhed og selvstændighed.

at den enkelte elev oplever, at der er positive forventninger til dennes læring og udvikling. 

at hjemmet får indblik i deres barns skoleliv

at give den enkelte elev gode studievaner og gøre dem klar til livet efter folkeskolen.

 

Indhold

Lektier og faglig fordybelse skal skabe værdi for den enkelte elev og tilpasses elevens faglige niveau.

Der skal altid gives feedback på elevernes arbejde med større opgaver og projekter. Dette kan fx være fra den fagprofessionelle, forældrene, gennem elev-elev respons eller præsentation og respons fra omverden.

Lektier og faglig fordybelse foregår både på skolen og i hjemmet.

Lektier og faglig fordybelse skal være afstemt på en sådan måde, at der er balance mellem skole - og fritidsliv med fokus på udvikling af det hele menneske.

 

Procedure/Revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde oktober 2020

 

 

John Frederiksen

Skolebestyrelsesformand 202