Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Lektier og faglig fordybelse

Principper for lektier og faglig fordybelse på Mellervangskolen

Princip

Principperne har sit afsæt i folkeskoleloven samt Mellervangskolens vision om at danne og uddanne innovative elever, der har mod på at begå sig i verden. Lektier og faglig fordybelse skal bidrage til:

 • at skabe fremtidens problemløsere
 • at alle elever fastholder og udvikler deres læringslyst og videbegær.
 • at træne eleverne i fordybelse,vedholdenhed og selvstændighed.
 • at den enkelte elev oplever, at der er positive forventninger til dennes læring og udvikling.
 • at hjemmet får indblik i deres barns skoleliv
 • at give den enkelte elev gode studievaner og gøre dem klar til livet efter folkeskolen.

 

Indhold

 • Lektier og faglig fordybelse skal skabe værdi for den enkelte elev og tilpasses elevens faglige niveau. 
 • Der skal altid gives feedback på elevernes arbejde med større opgaver og projekter. Dette kan fx være fra den fagprofessionelle, forældrene, gennem elev-elev respons eller præsentation og respons fra omverden.
 • Lektier og faglig fordybelse foregår både på skolen og i hjemmet. 
 • Lektier og faglig fordybelse skal være afstemt på en sådan måde, at der er balance mellem skole - og fritidsliv med fokus på udvikling af det hele menneske.
 • Træning i at læse/lytte til bøger og historier hjemme, som en del af lektierne.
 • Lektierne har et tydeligt formål, og eleverne har en klar forståelse af mening og relevans

 

Procedure/Revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde november 2022

Christian Tvermoes Bøllund 
Skolebestyrelsesformand 2022