MENU
Aula_close Layer 1

Lektier og faglig fordybelse

Folkeskoleloven:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Der skal etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden.

 

 

Lektier og fagligfordybelse skal bidrage til:

 • at alle elever bliver så dygtige, som de kan.
 • at alle elever fastholder og udvikler deres læringslyst og videbegær.
 • at træne eleverne i fordybelse og selvstændighed.
 • at den enkelte elev oplever, at der er positive forventninger til dennes læring og udvikling.
 • at være en fælles opgave for skole og hjem.
 • at give den enkelte elev gode studievaner og gøre dem uddannelsesparat.

På Mellervangskolen definerer og rammesætter vi lektier of faglig fordybelse på følgende måde:

 • Lektier og faglig fordybelse skal skabe værdi enten for den enkelte elev i forhold til individuelle læringsmål eller for andre gennem formidling.
 • Der skal altid gives feedback på elevernes arbejde med større opgaver og projekter enten fra den fagprofessionelle, forældrene, gennem elev-elev respons eller præsentation og respons fra omverden.
 • Lektier og faglig fordybelse foregår som udgangspunkt både på skolen og i hjemmet. Der kan laves individuelle aftaler mellem elev, forældre og skole om fordelingen af lektier og faglig fordybelse mellem skolen og hjemmet.
  • På skolen arbejdes der med individuelt tilpassede opgaver med mulighed for støtte og vejledning fra fagprofessionelle.
  • I hjemmet arbejdes med læsning, træning og procesorienterede projekter, som ikke kræver fagprofessionel hjælp.
 • Lektier og faglig fordybelse skal være afstemt på en sådan måde, at der er balance mellem skole - og fritidsliv med fokus på udvikling af det hele menneske.

 

Konfirmeret på skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 7.10. 2015

 

Iben Højer Larsen
skolebestyrelsesformand