Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen udgør en del af skole-hjemsamarbejdet, der samlet har til formål at støtte eleverne i deres faglige, sociale og personlige udvikling. 

Sådan anvender vi meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen skal med baggrund i nogle få væsentlige fokuspunkter tegne et billede af elevens faglige og alsidige udvikling. Med henblik på muligheden for løbende dialog mellem skole og hjem, om elevens udvikling, vil meddelelsesbogen blive opdateret minimum 2 gange i løbet af skoleåret og vil løbende være tilgængelig for forældre. Meddelelsesbogen kan knyttes an til elevsamtaler og skole-hjemsamtalen.

Meddelelsesbogen føres via MinUddannelse

Elevens faglærere i dansk og matematik, er ansvarlig for udfyldelse af de faglige fokuspunkter indenfor deres fag. Fokuspunktet om elevens alsidig udvikling, skrives af årgangsteamet og kan knyttes an til trivselsmålingen. 

Hvad skal meddelelsesbogen indeholde?

For elever på 1.-10. klassetrin skal meddelelsesbogen indeholde fokuspunkter for den faglige udvikling i dansk og matematik (i børnehaveklassen skal fokuspunkter for den faglige udvikling i kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed indgå)

For elever på 7.-10. klassetrin skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om uddannelse og proces for at opnå (eventuelle) faglige krav til optagelse på en videregående uddannelse.

For elever i udfordringer i skolen, indgår information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at imødekomme udfordringerne. 

Hvad hører ikke til i meddelelsesbogen? 

Skole-hjemsamarbejdets løbende kommunikation om elevens skolegang – praktiske hverdagsinformationer og beskeder - skal ikke føres i meddelelsesbogen, men fortsat kommunikeres via Aula. 
Der kan dog være områder, eksempelvis ift. elevens trivsel, hvor der kan opstå mulighed for overlap mellem de to kommunikationskanaler.

I de tilfælde laves en konkret faglig vurdering af, om der er tale om en midlertidig trivselsproblematik eller om det er noget der skal udmøntes i et egentligt fokuspunkt i meddelelsesbogen