Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Princip for private devices på Mellervangskolen 0.- 9. klasse

Mellervangkskolen ønsker at styrke elevernes koncentration, trivsel og læring med mobilfri skoletid. Vores ønske gælder også brugen af andre private devices, der kan forstyrre elevernes koncentration, trivsel og læring.
Vi ønsker at skabe gode læringsrum, hvor eleverne er fokuserede på undervisningen og hinanden og ikke bliver forstyrret af beskeder på telefonen eller andre private devices. Desuden ønsker vi at sætte fokus på det sociale liv i pauserne, hvor mobiltelefonen o.l. ikke er omdrejningspunktet for samværet.


Eleverne skal aflevere deres telefoner i en telefonramme/kasse i et aflåst skab, når dagen begynder. Eleverne får telefonerne igen, når undervisningsdagen er slut. I løbet af dagen vil telefonerne kun være fremme, hvis de skal bruges i forbindelse med undervisningen.
Det samme gør sig gældende for smartwatch, tablets eller egen computer. Private computere kan kun bruges, hvis de andre bruger skolens Chromebooks, og dette sker i forbindelse med undervisningen. Vi opfordrer til at lade smartwatch og tablets blive hjemme.
 

Mål:


● At forbedre undervisningssituationen og at øge koncentrationen hos eleverne, så de lærer mere.
● At begrænse behovet for, at personalet skal bruge tiden på at bede eleverne lægge telefonerne/devices. væk
● At eleverne bruger pauserne sammen uden forstyrrelser fx fra sms’er, snap, spil osv.


Skolens ansvar:


● At indsamle telefoner om morgenen.
● At stille en telefonramme/kasse til rådighed, hvor telefonerne kan opbevares i et aflåst skab i skoletiden.


Forældrenes ansvar


● Forældrene har ansvar for at støtte deres barns læring og trivsel i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
● Forældrene gør deres bedste for, at deres barn efterlever skolens princip for private elektroniske devices
● Forældrene gør deres bedste for, at barnet møder læringsparat i skolen.
● Forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og principper


Andet:


● Ved akut behov for kontakt med et barn i løbet af skoledagen, skal man ringe til skolens kontor, som vil sørge for, at barnet modtager beskeden og kan ringe fra skolens kontor.
● I tilfælde af, at eleverne ikke afleverer deres telefoner eller bruger dem uden tilladelse, vil hjemmet blive kontaktet af personalet.

 

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde 1. februar 2024

Christian Tvermoes Bøllund
Skolebestyrelsesformand 2024