Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Yngste

Beskrivelse kommer snarest

 

Yngste afdeling  - det gode frikvarter og skolegården. 

 

Alle elever skal være ude - frisk luft og højt til himlen - er godt for alle børn. 

Vi ønsker, at alle børn oplever glæde ved bevægelse og udeliv som et godt break i skoledagen. Børnene skal i frikvarterne indgår i fællesskabs fremmende lege og aktiviteter.  Vi vil skabe et godt og trygt miljø i frikvarteret, hvor alle er med for at forebygge mobberi, ensomhed og konflikter. 

Vi vil gøre skolegården til et fantastisk sted for alle eleverne, hvor vi er med til at sikre rammerne for gode fællesskaber. 

Det gør vi på denne måde:  

  • Inden frikvarteret dannes der legegrupper i klassen således alle børn er en i en rammesat leg/aktivitet sammen med andre børn. Efter endt frikvarter evalueres frikvarteret i klassen. 

 

  • Skolegården i Yngste afd. er opdelt i zoner og der er tilsyn i alle zoner. 

 

  • Personalet i zonerne fører tilsyn og hjælper i lege/aktivitetssituationer, konflikthjælper mv. 

  • Personalet bærer gule veste således de er synlige for børnene når der er brug for hjælp og guidning mv. så kan børnene nemt finde og få øje på de voksne 

 

Zone 1: Zone 1 er en inde zone, her har en voksen inde-tilsyn og hjælper børn der har brug for hjælp eks. ved garderober og toiletter (der er også inde voksen der er klar med et plaster) 

 

Zone 2: I denne zone kan man hoppe på trampolin, gynge, lege og tegne 

 

Zone 3:I zone 3 er selve legepladsen – altså det store legepladsområde. 

I denne zone kan det også spilles hockey og mur, der kan leges i sandkasse og der er kan leges 

 

Zone 4: Boldspil, her kan der spilles bold, område er opdelt af mur der opdeler zonen  

Det er også i denne zone der må kastes / leges med sne i vinterhalvåret 

 

  • I skolen træner vi eleverne i at vise hensyn til hinanden og tænker på, hvordan vi begår os – det gælder naturligvis også i frikvarteret 

  • Vi passer på hinanden og skolen, og derfor bruger vi tingene til det, de oprindeligt er tiltænkt. 

  • Der er legpatrulje i Yngste skolegården på udvalgte dage.

  • Klasserne har forskellige lege/spille materialer til rådighed. 

 

For skolegården gælder det at:  

Aktiviteter er tilpasset de zoner som børnene er i. 

Løbehjul, skateboard og rulleskøjter kan ikke bruges i skoletiden.  

Cykler, rulleskøjter og skateboard kan anvendes i DUS tiden men kun iflg. aftale med DUS-pædagogerne og kun i zone 4 herudover er det påkrævet af anvende cykelhjelm og anden beskyttelse.

Skolegården er som resten af skolen device-fri  

 

Vejrlig:

  • I vinterhalvåret - Vi kaster kun med sne i zone 4. 

  • Hele året, ved voldsomme vejrlig vil frikvartererne holdes indendørs. 

 

 

Udvalgte årgange: 

Særligt for de nye 0. klasser så vil de I den første halvdel af skoleåret have skolegård med egne voksne i et lidt skærmet område, navngivet området ved mooncarbanen, herefter vil de være en del af Yngstes skolegård. 

Særligt for 4 klasserne, så vil eleverne i 4 klasserne i månederne optil de skal overgå til ældste afd. holder frikvarter i Ældste afd. skolegård.

 

 

 

Hvis en elev er inde i frikvarteret, skal det være sammen med en voksen, eller i særlige tilfælde med en klar aftale om at sidde alene/med en ven og læse/tegne lige så stille.