Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Holddannelse

Principper for holddannelse på Mellervangskolen

Princip:

Folkeskoleloven:

Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag, og obligatoriske emner, kan ske af praktiske og pædagogiske grunde. 

  • Holddeling anvendes, når det er med til at understøtte den enkelte elevs læring og trivsel i forhold til den faglige, personlige og sociale udvikling. Det betyder blandt andet, at holdstørrelserne er flexible og tilpassede de konkrete undervisningsforløb. 

Indhold

  • Holddeling skal skabe varierede læringsmuligheder, der udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. 
  • at skabe varierede dannelses- og udviklingsmuligheder, der sigter imod, at alle elever trives og har gode muligheder for at samarbejde og danne relationer i forskellige læringssituationer.
  • at eleverne motiveres til læring gennem medbestemmelse i relevante sammenhænge og situationer
  • at eleverne i forskellige læringsmiljøer og læringsrelationer udvikler deres innovative kompetencer som nysgerrighed, kreativitet og fantasi.
  • at skolens fysiske rammer og medarbejderressourcer - og kompetencer udnyttes optimalt.

Procedure/Revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde november 2022

 

Christian Tvermoes Bøllund 
Skolebestyrelsesformand 2022