MENU
Aula_close Layer 1

Holddannelse

Principper for holddannelse på Mellervangskolen

Princip:

Folkeskoleloven:

Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag, og obligatoriske emner, kan ske af praktiske og pædagogiske grunde.

Holddeling anvendes, når det er med til at understøtte den enkelte elevs læring og trivsel i forhold til den faglige, personlige og sociale udvikling. Det betyder blandt andet, at holdstørrelserne er flexible og tilpassede de konkrete undervisningsforløb.

Indhold

Holddeling skal skabe varierede læringsmuligheder, der udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige som de kan.

at skabe varierede dannelses- og udviklingsmuligheder, der sigter imod, at alle elever trives og har gode muligheder for at samarbejde og danne relationer i forskellige læringssituationer.

at eleverne motiveres til læring gennem medbestemmelse i relevante sammenhænge og situationer

at eleverne i forskellige læringsmiljøer og læringsrelationer udvikler deres innovative kompetencer som nysgerrighed, kreativitet og fantasi.

At skolens fysiske rammer og medarbejderressourcer - og kompetencer udnyttes optimalt.

 

Procedure/Revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde oktober 2020

 

 

John Frederiksen

Skolebestyrelsesformand 2020