MENU
Aula_close Layer 1

Skole og hjemsamarbejde

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem

Formål:

  • At vi er fælles om at sætter fremadrettede ambitiøse mål for alle skolens elever

  • At skole og hjem er fælles om at understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling

Fælles om at alle børn bliver så dygtige de kan og trives:

På Mellervangskolen ser vi det som en fælles opgave mellem skole og hjem, at den enkelte elev udvikler sig og har en positiv progression. Det gør vi gennem løbende samarbejde og involvering før, under og efter målfastsættelse.

Metoderne til dialogen før, under og efter målfastsættelsen kan variere. Men minimum en gang om året foregår dialogen ansigt til ansigt.

Der arbejdes med forskellige former for kommunikation:

For at sikre at kommunikationen bliver god, er det vigtigt at have fokus på, at kommunikationen skal foregå rettidigt, i tilpas mængde og via den mest hensigtsmæssige kommunikationskanal (skrift eller tale).

God kommunikation kræver ligeledes, at man viser gensidig respekt og indgår ligeværdigt i kommunikationen.

Elev-Udviklings-Samtale (EU-Samtale)

EUsamtalen er en niveau 3 læringssamtale* mellem en elev og en pædagogiskmedarbejder, hvor der gøres status på elevens lærings-, sociale og personlige kompetencer med udgangspunkt i læringsplatformen. 

Elev-Forældre-samtale (EFSamtale)

EFSamtalen er en samtale mellem elev og forældre med udgangspunkt i beskrivelsen af elevens status på lærings-, sociale og personlige kompetencer, som er udarbejdet på baggrund af en EUSamtale.

Elev-Forældre-Udviklings-Samtaler (EFUSamtale)

EFUS er en samtale mellem elev, forældre og medarbejder med et udviklende og lærende perspektiv. Hvor vi i fællesskab opsætter fremadrettede og ambitiøse mål for elevens faglige, sociale og personlige udvikling samt indgår aftaler om, hvordan vi i sammen understøtter og bidrager til, at eleven kan nå disse mål.

Forældreinvolvering

Sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn.

På Mellervangskolen forventer vi at forældrene involvere sig i klassens/årgangens trivsel gennem et konstruktivt samarbejde og fællesskab med klassens/årgangens øvrige forældre.

Minimum hvert andet år diskuterer og beslutter årgangens forældre, hvordan de vil praktisere et godt og involverende forældresamarbejde, som kan have positiv effekt på elevernes/klassens/årgangens trivsel.

Der kan blandt andet hentes inspiration på http://www.foraeldrefiduser.dk/

Forældreinddragende arrangementer

Alle afdelinger holder minimum to gange årligt forældreinddragende arrangementer. Mindst det ene af disse arrangementer er en forældrecafe.

Forældrecafen skal give indblik i: indsigt i elevernes hverdag, kendskab til afdelings pædagogiske personale, styrke forældresamarbejdet på årgangen. Eleverne skal inddrages i udvælgelse af indhold og planlægning af forældrecafeen.

Forældrecafeen er en undervisningsdag for eleverne, hvorfor der er mødepligt hertil. Vi forventer, at alle forældre deltager i forældrecafeen.

Skolebestyrelsen

Forældrene i skolebestyrelsen er valgt som repræsentanter for Mellervangskolens samlede forældregruppe. Det er derfor vigtigt med synlighed og dialog mellem de forældrevalgte i bestyrelsen og skolens øvrige forældre.

Skolebestyrelsen ønsker at have åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Hvordan denne åbenhed håndteres drøftes en gang årligt i bestyrelsen.

* Vi arbejder med læringssamtale på 3 niveauer.
Niveau 1: De direkte tilbagemeldinger som foregår fra dag til dag og time til time.
Niveau 2: Samtaler om Feedback, Feedup og Feedforward for en kortere periode
Niveau 3: Samtale om kompetenceudvikling gennem en længere periode (½-1 år)

 

 

Konfirmeret på skolebestyrelsesmøde
Mandag den 6. februar 2017

 

Iben Højer Larsen
skolebestyrelsesformand