Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Skole og hjemsamarbejde

Principper for Skole og hjem samarbejde på Mellervangskolen


INDHOLD

På Mellervangskolen har vi fokus på den gode kommunikation. For at sikre at kommunikationen bliver god, er det vigtigt at have fokus på, at kommunikationen skal foregå rettidigt, i tilpas mængde og via den mest hensigtsmæssige kommunikationskanal (skrift eller tale).
God kommunikation kræver ligeledes, at man viser gensidig respekt og indgår ligeværdigt i kommunikationen. Aula er vores kommunikationsplatform til skriftlig kommunikation. På hverdage kan man forvente svar inden for 24 timer på arbejdsdage. 
Årsplaner, for de enkelte fag, er tilgængelige på MinUddannelse senest 1. september. 
Fraværsregistrering skal foretages af forældre i MinUddannelse under fravær. Fraværsregistrerigen kan du læse mere om via dette link: https://mellervangskolen.aula.dk/fravaer 
Der afholdes minimum en skole/hjemsamtale pr skoleår. Derudover kan der afholdes skole/hjemsamtale efter behov indkaldt af skolen.

Forældreinvolvering:


Sammenhold omkring børn giver Sammenhold mellem børn.
På Mellervangskolen forventer vi at forældrene involverer sig i klassen/årgangens trivsel gennem et konstruktivt samarbejde og fællesskab med klassens/årgangens øvrige forældre med forældrerådet som aktive deltagere.
1 gang årligt afholdes der forældreråds årsmøde indkaldt af ledelsen og bestyrelsen. 
Der etableres et forældreråd i hver klasse/årgang som står for eks. social og holdningsdannende arrangementer. Skolen skaber rum for etablering af forældrerådet
Minimum hvert andet år diskuterer og beslutter årgangens forældre, hvordan de vil praktisere et godt og involverende forældresamarbejde, som kan have positiv effekt på elevernes/klassens/årgangens trivsel inddragende arrangement
Forældreiddragende arrangementer:
Alle afdelinger holder minimum et forældreinddragende arrangement. Arrangementet kan være et elevinddragende arrangement. Et elevinddragende arrangement kan give indblik i elevernes hverdag samt styrke forældresamarbejdet på årgangen
Elevindragende arrangement er undervisningstid for elever, hvorfor der er mødepligt hertil.
Skolebestyrelsen ønsker at have åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Det er vigtigt med synlighed og dialog mellem de forældrevalgte i bestyrelsen og skolens øvrige forældre. 
.


PROCEDURE/REVISION 


Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde nov 2022

 

Christian Tvermoes Bøllund 
Skolebestyrelsesformand 2022