MENU
Aula_close Layer 1

Skole og hjemsamarbejde

Principper for Skole og hjem samarbejde på Mellervangskolen

Indhold

I formuleringen af de enkelte principper lægges der vægt på følgende egenskaber:

 

På Mellervangskolen har vi fokus på den gode kommunikation. For at sikre at kommunikationen bliver god, er det vigtigt at have fokus på, at kommunikationen skal foregå rettidigt, i tilpas mængde og via den mest hensigtsmæssige kommunikationskanal (skrift eller tale).

God kommunikation kræver ligeledes, at man viser gensidig respekt og indgår ligeværdigt i kommunikationen.

Der afholdes minimum en skole/hjemsamtale pr skoleår. Derudover kan der afholdes samtaler efter behov. Behovet for flere samtaler kan komme fra skolen eller forældrenes side.

Når nye elever starter på skolen, opfølges indskrivningsmødet med en opstartssamtale inden 6-10 uger, for at styrke det nye samarbejde.

 

Forældreinvolvering:

Sammenhold omkring børn giver Sammenhold mellem børn.

På Mellervangskolen forventer vi at forældrene involverer sig i klassen/årgangens trivsel gennem et konstruktivt samarbejde og fællesskab med klassens/årgangens øvrige forældre med forældrerådet som aktive deltagere.

Vi opfordrer at der etableres et forældreråd i hver klasse/årgang som står for eks. social og holdningsdannende arrangementer. Skolen skaber rum for etablering af forældrerådet

Minimum hvert andet år diskuterer og beslutter årgangens forældre, hvordan de vil praktisere et godt og involverende forældresamarbejde, som kan have positiv effekt på elevernes/klassens/årgangens trivsel inddragende arrangement

 

Forældreinddragende arrangementer:

Alle afdelinger holder minimum to gange årligt forældreinddragende arrangementer. Mindst det ene af disse arrangementer er et elevinddragende arrangement. Elev inddragende arrangement skal give indblik i elevernes hverdag samt styrke forældresamarbejdet på årgangen

Elevindragende arrangement er undervisningstid for elever, hvorfor der er mødepligt hertil.

Skolebestyrelsen ønsker at have åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Det er vigtigt med synlighed og dialog mellem de forældrevalgte i bestyrelsen og skolens øvrige forældre.

 

Procedure/Revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde oktober 2020

 

John Frederiksen

Skolebestyrelsesformand 2020